E-mail: gabinete@bataypora.ms.gov.br
Telefone: (67) - 3443-1288